WYNIKI PO III ZADANIU

WYNIKI PO 3 ZADANIU DIKSIARKI 100,7 pkt. ŻARÓWKI 99,7 pkt. PROSPECTUS 92,9 pkt. K&K SOLUTION 91,3 pkt. JBJ GROUP 90,8 pkt. MIŁOŚNICZKI LEKKIEGO PIÓRA 76,9 pkt.

WYNIKI I ZADANIA

Poniżej przedstawiamy punktację po I zadaniu. Punktacja stanowi sumę ocen Komisji Oceniającej (średnia arytmetyczna ocen wszystkich członków Komisji) oraz sumę ocen Firmy Partnerskiej, która przygotowała zadanie.  DIKSIARKI 32 pkt. K&K SOLUTION 31,7 pkt. ŻARÓWKI 30,3 pkt. JBJ GROUP 30,3 pkt. SZEFOWE 29,8 pkt. PROSPECTUS 29,7 pkt. IMPONDERABILIA 27,7 pkt. MIŁOŚNICZKI...