WYNIKI PO II ZADANIU

Poniżej przedstawiamy punktację po II zadaniu. DIKSIARKI 69 pkt. ŻARÓWKI 65 pkt. K&K SOLUTION 63 pkt. JBJ GROUP 61 pkt. PROSPECTUS 59,2 pkt. SZEFOWE 56 pkt. MIŁOŚNICZKI LEKKIEGO PIÓRA 52,6 pkt. ICH TROJE 50 pkt. BYŁO NAS TROJE 48 pkt.

Zadanie III

Poniżej prezentujemy trzecie zadanie konkursowe. Zadanie przygotowane zostało przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu . POBIERZ 3 ZADANIE

WYNIKI I ZADANIA

Poniżej przedstawiamy punktację po I zadaniu. Punktacja stanowi sumę ocen Komisji Oceniającej (średnia arytmetyczna ocen wszystkich członków Komisji) oraz sumę ocen Firmy Partnerskiej, która przygotowała zadanie.  DIKSIARKI 32 pkt. K&K SOLUTION 31,7 pkt. ŻARÓWKI 30,3 pkt. JBJ GROUP 30,3 pkt. SZEFOWE 29,8 pkt. PROSPECTUS 29,7 pkt. IMPONDERABILIA 27,7 pkt. MIŁOŚNICZKI...