Zadanie III

Poniżej prezentujemy trzecie zadanie konkursowe. Zadanie przygotowane zostało przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu . POBIERZ 3 ZADANIE

WYNIKI I ZADANIA

Poniżej przedstawiamy punktację po I zadaniu. Punktacja stanowi sumę ocen Komisji Oceniającej (średnia arytmetyczna ocen wszystkich członków Komisji) oraz sumę ocen Firmy Partnerskiej, która przygotowała zadanie.  DIKSIARKI 32 pkt. K&K SOLUTION 31,7 pkt. ŻARÓWKI 30,3 pkt. JBJ GROUP 30,3 pkt. SZEFOWE 29,8 pkt. PROSPECTUS 29,7 pkt. IMPONDERABILIA 27,7 pkt. MIŁOŚNICZKI...