IV edycja Brains Attack!

W roku akademickim 2016/2017 projekt stażowy ,,Brains Attack! IV” prowadzony jest w formie ścieżki (przedmiotu dodatkowego do wyboru). To nie jedyna nowość! Studenci oprócz tego, że standardowo wykonują zadania przygotowane przez firmy partnerskie (Albedo Marketing, GoldenSubmarine, Piotr i Paweł oraz Volkswagen), uczestniczą również w zajęciach teoretycznych. Członkowie Komisji Wydziałowej: prof. Agnieszka Stępińska, dr Aleksandra Kaniewska Sęba, dr Dominika Narożna oraz dr Szymon Ossowski przygotowali wykłady z tematów: Public relations, Kampanie reklamowe, Marketing internetowy, Jak pisać raporty? i wiele innych.
Pierwsza prezentacja zaplanowana jest na 8.03.
Życzymy wszystkim samych sukcesów, kreatywnych pomysłów i wytrwałości! 😉